Soutěž o masáž

Masážní salón Václav Černý

 
 

Pravidla soutěže

    1. Smluvní strany

Provozovatelem soutěže, webových stránek soutez-masaze.sije.cz, je Václav Černý, sídlem Dr. E. Beneše 630, 517 21, Týniště nad Orlicí, IČ: 46493077 (dále jen „Provozovatel“).

Uživatelem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a účastní se vyhlášených soutěží(dále jen „Uživatel“).

    2. Vyhlášení soutěže

Soutěž je vyhlašovaná za určité období, zpravidla na jeden kalendářní měsíc.

O právě vyhlášené soutěži je informován každý návštěvník na webových stránkách Provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo soutěž nevyhlásit.

    3. Podmínky účasti v soutěži

Souhlas s pravidly soutěže.

Registrace Uživatele, uvedení kontaktního e-mailu, skutečného jména a příjmení. Uživatel je oprávněn se registrovat pouze jednou! Při vícenásobné registraci se vystavuje odmítnutí plnění v případě výhry.

Přihlášení Uživatele.

Kliknutí na odkaz, který obdrží Uživatel na registrovaný e-mail.

Jméno Uživatele, který zvítězí v soutěži, bude zveřejněno na stránkách Provozovatele po dobu jednoho roku. E-mail Uživatele nebude zveřejněn.

Soutěže se nesmí zúčastnit přímé příbuzenstvo vyhlašovatele.

    4. Princip soutěže

Soutěž je výhradně slosovací, není třeba odpovídat na žádnou otázku.

    5. Slosování soutěže

Slosování probíhá automatickým procesem krátce, nejdéle do 8 hodin po ukončení soutěže.

Výherce soutěže je vylosován pouze jeden, další pořadí není losováno.

    6. Uplatnění výhry

Vítěz obdrží voucher na jméno, který bude platný 6 měsíců od data vystavení.

Způsob předání voucheru je na e-mail vítěze, uvedený při registraci.

Uplatnění výhry je možné v provozovně Provozovatele, kterou lze zjistit na jiných stránkách Provozovatele: Masáže v Hradci Králové a Vouchery na masáže v Hradci Králové.

Termín uplatnění výhry je nutné předem telefonicky domluvit s Provozovatelem na čísle 775 969 574.

    7. Ochrana osobních údajů a odpovědnost provozovatele

Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů činí opatření k ochraně osobních údajů svých klientů v rozsahu podmínek stanovených zpracovatelům osobních údajů. Provozovatel však nenese odpovědnost za neoprávněné zachycení nebo uložení osobních údajů zadávaných na veřejné internetové síti v souvislosti s používáním stránek soutez-masaze.sije.cz nebo při elektronické komunikaci s Provozovatelem třetí stranou. Provozovatel činí opatření k zabezpečení stránek. Přesto nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele stránek způsobené nesprávným užíváním webu, virem nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele či třetí strany.

Provozovatel nenese odpovědnost za dočasnou nefunkčnost stránek způsobenou z důvodu technické poruchy.

Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení provozu nebo přerušení provozu on-line služby bez předchozího upozornění a uživateli po tuto dobu nevzniká nárok na žádné náhrady nebo kompenzace.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Uživateli vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Provozovatel aktualizuje, doplňuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli odstranit nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přes maximální snahu nemůže Provozovatel garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

    8. Platnost

Výše uvedené obchodní a licenční podmínky nabývají platnosti 1. března 2014 a jsou platné do odvolání.

    9. Výzva

Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly, žádáme Vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali a soutěže se neúčastnili.

Partneři
Dopřejte si masáže v příjemném prostředí v centru města za příznivé ceny. masáže Brno
- Klasické masáže
- Lymfatické masáže
- Protimigrénové masáže
- Kraniosakrální terapie

Tam, kde lékařům dochází diagnóza... návrat k našim počátkům Velice jemná neinvazivní technika, osvědčující se při řešení problémů těla, nezřídka vycházejích z nitra člověka. Řeší vnitřní příčiny, nikoliv pouhé vnější příznaky.

Překrásné město, ležící na soutoku řek Labe a Orlice, kdysi věnné město královny Elišky věže katedrálního kostela sv. Ducha Prohlédněte si fotografie, zachycené jak pohledy všedními, tak i naprosto nevšedními.

Zdroj fotografií pro Vaše weby, publikace a dárky. Sluneční fotobanka Přijatelná cena. Množstevní slevy. Vybrané snímky zdarma.
 
Poslední aktualizace: 19.IV. 2014   © 2014 Václav Černý.
V provozu na Šíje - sije.cz :: Mapa webu :: Odkazy